Izaberite paket koji odgovara vašim potrebama u komunikaciji u najstabilnijoj mreži na Kosovu!

Ako vam treba dvostruka brzina sa istom cenom, preporučujemo paket 2+.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?