KRATKI KODOVI (takođe poznati kao kratki brojevi) su posebni telefonski brojevi, znatno kraći od punih telefonskih brojeva i obično se sastoje od pet cifara. Kratki kodovi su dizajnirani da budu lakši za čitanje i pamćenje od normalnih telefonskih brojeva koji se koriste za SMS / MMS isporuke. Kratki kodovi se naširoko koriste za dodatne usluge, kao što su dobrotvorne donacije, ankete, mobilne usluge i poručivanje melodije zvona. Svaki kratki kod je dizajniran da bude jedinstven za svakog korisnika usluga.

Kratki kodovi su sjajno SMS marketinško sredstvo koje omogućava kompaniji-klijentu dvosmernu komunikaciju, ali i se koristi i za podizanje svesti. Oni se koriste od strane korporacija za promotivne svrhe, marketinške kampanje, održavanje nagradnih igara, sisteme nagradjivanja, prodaju proizvoda i distribuciju informacija.

Prednosti korišćenja IPKO KRATKOG KODA usluge:

  • Eksponira vaš broj i poruku velikoj bazi kupaca
  • Nudi kratak broj koji se lako pamti
  • Štedi vreme i novac
  • U skladu je sa savremenim poslovnim trendovima
  • Čini vašu organizaciju drugačijom na tržištu
  • Lako se koristi i prilagođen je svačijim potrebama.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?