Në tabelën e mëposhtme gjeni çmimet prej telefonisë fikse për thirrje brenda Kosovës.
Në të gjitha çmimet përfshihet edhe TVSH.

ThirrjetÇmimet
(min/EUR)
 Në IPKO fiks 0 cent
Në IPKO mobil51 cent
Në D3 mobil72 cent
Në PTK51 cent
Thirrjet drejt operatorëve tjerë mobil72 cent