IPKO-ov Centar za podatke nalazi se u Industrijskoj zoni u Kosovu Polju, i na rezervnoj lokaciji u Ulpiani u Prištini.

Centar je dovoljno udaljen (preko 100 metara) od benzinskih pumpi i ostalih otrovnih depoa sa toksičnim korozivnim ili sličnim materijalima.

Dovoljno je udaljen od puta za transport, na kojem se često prevoze opasni materijali.

Zgrada je izgrađena prema određenoj dokumentaciji iz projekta, u skladu sa uredbama i zakonskim standardnima.

Dvorište zgrade podataka omogućava ulaz teške opreme.

Klimatizacija i rashlađivanje

Rashladni sistem se sastoji od jedinica sistema za rashlađivanje vazduha koje su instalirane u svim centrima podataka, tako da u je u svakoj sobi sistema instaliran makar po jedan kabinet viška za rashlađivanje.

Temperature se održavaju na 22 ± 2 ° C, a nivo vlažnosti u sobama za servere na 50 ± 20% stepena vlažnosti. Za svaku sobu postoji sistem klimatizacije opremljen filterima za vazduh, pokazivač gasova sa kapacitetom snabdevanja svežim vazduhom od 1-2 izmene na sat.

Sale imaju instalirane kabinete za opremu s ciljem podele toplih i hladnih zona.

Električna energija

Snabdevanje električnom energijom i raspodela električne energije se vrši direktnom linijom A+ od strane KEDS-a.

Posebno, dizel generator pojedinačne snage od 1100kW radi rezervnog snabdevanja podzemnom energijom za derivate, koji omogućava konstantno operisanje DEA i do 72 sata.

Server sa neprekidnim snabdevanjem električne energije (UPS sistemi) dolaze od strane dve nezavisne industrije energije. On omogućava opremi korisnika i sistemima za snabdevanje električnom energijom, neprekidno snabdevanje jednosmernom strujom DC (Sistem DC).

Sigurnost i zaštita

Organizovanje je stvoreno kako bi se omogućila kontrola za potrebno upravljanje bezbednosti i ostalih sistema, njihovog redovnog testiranja i održavanja i ostale potrebne procedure koje su potrebne, kao i za slanje SMS poruka i elektronske pošte  u alarmantnim uslovima.

Sistem koji se sprovodi radi Centralne kontrole nadgledanja omogućava kontrolu koja je centralizovana i kontroliše funkciju aparata i opreme.

Obezbeđivanje zgrade u objektu o kojem je reč je konstantno (24x7x365)

Visoki standard se postiže putem inkorporacije solidnih materijala u izgradnju objekta i formiranju prostora za servere, kao što je mračna soba, bez spoljnjeg izlaza.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?