Informacion: Të nderuar klient, nga data 6 prill, çmimet e pajisjeve do të pësojnë ndryshime, siç reflektohet më poshtë. Në rast se, nuk pajtoheni më ndryshimet, ftoheni të vizitoni dyqanet e IPKO-së për kthimin e pajisjeve, jo më larg se 5 ditë nga dita e aplikimit të ndryshimeve. Në çdo moment të ndërprerjës së marrëveshjes nga data 6 prill, në rast të mos kthimit të pajisjeve, tarifat e reja do të aplikohen.

Lloji i pajisjesÇmimi për pajisje
Resiver60.00 €
Smart Card10.00 €
Modem60.00 €
Gpon Modem120.00 €

Me qëllim të ofrimit të shërbimeve fikse nga IPKO, Përdoruesit i ipen në shfrytëzim pajisjet që mundësojnë ofrimin e shërbimeve.

Pajisjet mbeten në pronësi të IPKO’s ndërsa Përdoruesi mbanë në shfrytëzim të njëjtat gjatë kohëzgjatjes së kontratës.

Përdoruesi është i obliguar të kthejë pajisjet që ka në shfrytëzim jo më larg se 5 (pesë) ditë nga ndërprerja/skadimi i Kontratës.

Përdoruesi obligohet të përdor dhe mirëmbajë pajisjet  në përputhje me kushtet e përcaktura në KUSHTET E ABONIMIT e cila është pjesë integrale e Kontratës.

Në rast të mos kthimit të pajisjeve, dëmtimit si pasojë e mospërdorimit sipas udhëzimeve si dhe humbjes, Përdoruesi obligohet të paguaj vlerën e plotë të pajisjes, sipas vlerës së specifikuar në listën e cmimeve të përcaktuara më poshtë. Përdoruesi obligohet të paguaj vlerën e plotë të pajisjes, sipas vlerës së specifikuar në listën e cmimeve të përcaktuara më poshtë.

Resiver

TipiLloji i pajisjesÇmimi për pajisje
ResiverHD STB – GL-C850 New Glee30.00
ResiverSD STB – GL-C720 NewGlee30.00
ResiverSMARTBOX60.00
ResiverKaon SD DVB-C30.00
ResiverKaon HD DVB-C30.00
Smart CardIPKO SMART CARD10.00
ModulCard Module35.00
ResiverCrenova Nanoline HD STB30.00
ResiverCrenova IPTV HD STB HEVC 372745.00

Modem

TipiLloji i pajisjesÇmimi për pajisje
Modem 16*4Modem FritzBox 649045.00
Modem 16*4Modem Refurbished TC7210 16×445.00
Modem 8*4
Modem V
20.00
Modem 8*4Modem EPC321220.00
Modem 8*4Modem EPC3928AD20.00
Modem 8*4Modem TC7200.2020.00
Modem GPONHG8242H Huawei60.00
Modem 8*4Thomson TWG 870 3.0 internal Antenna20.00
Modem 8*4Modem UBEE EVM 320620.00
Modem 8*4Modem EuroDOCSIS 3.0 Thomson TWG870U20.00
Modem 8*4Modem Technicolor THG571K Docsis 3.020.00
Modem 8*4Cisco EPC3212 Cable Modem20.00
Modem 8*4Modem 3.0 CNB SBV6120E20.00
Modem 8*4Modem 3.0 CBN CH6541E WiFi20.00
Modem 8*4Docsis Modem DPX220320.00
Modem 8*4Cisco EPC3208G Cable Modem20.00
Modem 8*4Thomson Modem THG54120.00
Modem 8*4Modem EPC320820.00
Modem GPONHG8242 GPON Terminal EUR Adapter120.00
Modem 8*4Modem Thomson TWG87020.00
Modem 8*4Modem Thomson TCM47120.00
Modem 8*4Modem EPR232020.00
Modem 8*4Modem EPC210020.00
Modem 8*4Modem EPC220320.00
Modem 8*4Modem EPC243420.00
Modem 8*4Thomson TWG 870 Modem Docsis 3.020.00
Modem 8*4PC2203 Cable Modem Euro docsis20.00
Modem 16*4Modem TG2492 24×445.00
Modem 16*4Modem CGA2121 24×445.00
Modem GPONHuawei GPON Modem HG8247h60.00
Modem GPONGPON MOdem Echolife HG824060.00
Modem 8*4THG541 Euro/Docsis 2.0 Voip Cable modem20.00
Modem 8*4Modem EPC 3208 EUR-Docsis 3.0 EMTA20.00
Modem GPONModem GPON EG8010HG0860.00
Modem GPONModem GPON EG8247HG0160.00
Modem GPONHuawei Modem EG8145V560.00
Modem 32*8Modem Bridge HGM32RE-B45.00
Modem 32*8
Modem CGA2121
45.00
Modem 32*8
Modem Gateway 3.0 CBN CH7469
45.00

*Shënim: IPKO rezervon të drejtën e ndryshimit të çmimit për pajisje varësisht nga ndryshimet në çmimet e tregut dhe ju këshillon që të vizitoni këtë faqe për t’u referuar në çmimet aktuale të aplikueshme

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?