Deaktivizimi (apo ndalja e riaktivizimit automatik) të pakove të internetit në mobil bëhet përmes kodit *900*9#.