Deaktivizimi (apo ndalja e riaktivizimit automatik) të pakove të internetit në mobil bëhet përmes kodit *900*9#.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp