Ne kemi shumë pako me shumë internet, e ti zgjedh pakon më të përshtatshme për ty varësisht se sa dhe për çfarë e shfrytëzon internetin në mobil.

Për më shumë: https://www.ipko.com/privat/telefonia-mobile/interneti-mobil/