Ftesë për aplikim – Funizimi me stabilizator 1 PH, 3000W

Vendi: Prishtinë, Kosovë
Ref.:   0021-03-22
Nga:  IPKO Telecommunications LLC

Të nderuar,

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për “Funizimi me stabilizator 1 PH, 3000W”.

Dokumentacioni me kushtet e përgjithshme për aplikim/ofertim mund të tërhiqet prej datës 6 deri me 8 Qershor 2022 në ndërtesën e IPKO-s në Rr. Zija Shemsiu nr.34, Ulpianë, Prishtinë.

Në rast të interesimit, ju mund ta dërgoni ofertën tuaj në adresën e poshtëshënuar, jo më larg se 13.06.2022, ora 14:00. Oferta duhet të jetë e futur në zarf/ambalazh sipas udhëzimeve të dokumentacionit me kushtet e përgjithshme për ofertim, dhe të shënohet qartë me titullin e qëllimit.

 

Sinqerisht,
IPKO Telecommunications
Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34
10000 Prishtinë.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp