Ftesë për aplikim – Furnizimi me paisje të IT-së

Vendi: Prishtinë, Kosovë
Ref.: 0053-07-22
Nga:  IPKO Telecommunications LLC

Titulli: Ftesë për aplikim – Furnizimi me paisje të IT-së

Të nderuar,

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për “Furnizimi me paisje të IT-së”.

Dokumentacioni me kushtet e përgjithshme për aplikim/ofertim mund ta kërkoni me email ne procurement@ipko.com deri me 12 Korrik 2022

Sinqerisht,

IPKO Telecommunications
Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34
10000 Prishtinë.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp