Ftesë për aplikim – Matje elektrike në nënstacionet e rrjeteve telekomunikuese

Data: 26.05.2023
Vendi: Prishtinë, Kosovë
Ref.:   0046-05-23
Nga:  IPKO Telecommunications LLC

Titulli: Ftesë për aplikim – Matje elektrike në nënstacionet e rrjeteve telekomunikuese

Të nderuar,

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për “Matje elektrike në nënstacionet e rrjeteve telekomunikuese”.

Dokumentacioni me kushtet e përgjithshme për aplikim/ofertim mund ta kërkoni me email ne procurement@ipko.com deri me 1 Qershor 2023 

Sinqerisht,

IPKO Telecommunications                                                                                    
Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34
10000 Prishtinë.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp