Ftesë për aplikim – Ofertim për shtypin e materialeve të ndryshme për IPKO Telecommunications

ftese-per-ofertim-ipko

Të nderuar,

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për “shtypin e materialeve të ndryshme”.

Dokumentacioni me kushtet e përgjithshme për aplikim/ofertim mund të tërhiqet më 21, 22 dhe 23 Shtator në ndërtesën e IPKO-s në Rr. Zija Shemsiu nr.34, Ulpianë, Prishtinë.

Në rast të interesimit, ju mund ta dërgoni ofertën tuaj në adresën e poshtëshënuar, jo më larg se 30.09.2021, ora 15:00. Oferta duhet të jetë e futur në zarf/ambalazh sipas udhëzimeve të dokumentacionit me kushtet e përgjithshme për ofertim, dhe të shënohet qartë me titullin e qëllimit.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp