Ftesë për ofertim – Furnizimi me material për “Hybrid fiber-coaxial (HFC)”

Të nderuar,

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për “Furnizimi me material për “Hybrid fiber-coaxial (HFC)”.

Dokumentacioni me kërkesat dhe kushtet e përgjithshme për aplikim/ofertim mund të tërhiqet më 21, 22 dhe 23 Mars 2022 në ndërtesën e IPKO-s në Rr. Zija Shemsiu nr.34, Ulpianë, Prishtinë.

Në rast të interesimit, ju mund ta dërgoni ofertën tuaj në adresën e poshtëshënuar, jo më larg se 12.04.2022, ora 15:00. Oferta duhet të jetë e futur në zarf/ambalazh sipas udhëzimeve të dokumentacionit me kushtet e përgjithshme për ofertim, dhe të shënohet qartë me titullin e qëllimit.

 

Sinqerisht,

IPKO Telecommunications

Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34

10 000 Prishtinë.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp