Ftesë për ofertim – Furnizimi me panele solare për zyrën qëndrore të IPKO

Vendi: Prishtinë, Kosovë
Ref.:0054-07-22
Nga: IPKO Telecommunications LLC

Titulli: Ftesë për ofertim – Furnizimi me panele solare për zyrën qëndrore të IPKO

Të nderuar,

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për “Furnizimi me panele solare për zyrën qëndrore të IPKO”.

Dokumentacioni me kërkesat dhe kushtet e përgjithshme për ofertim mund të tërhiqen përmes kërkesës në emailin procurement@ipko.com, më 07 dhe 08 Korrik 2022.

Në rast të interesimit, ju mund ta dërgoni ofertën tuaj në adresën e poshtëshënuar, jo më vonë se 18.07.2022. Oferta duhet të jetë e futur në zarf/ambalazh sipas udhëzimeve të dokumentacionit me kushtet e përgjithshme për ofertim, dhe të shënohet qartë me titullin e qëllimit.

Sinqerisht,

IPKO Telecommunications
Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34
10,000 Prishtinë.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp