Ftesë për ofertim – Ridizajnimi i faqës së IPKO (IPKO website)

Vendi: Prishtinë, Kosovë
Ref.:    0040-06-22
Nga:    IPKO Telecommunications LLC

Titulli: Ftesë për ofertim – Ridizajnimi i faqës së IPKO (IPKO website)

Të nderuar,

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurrues për “Ridizajnimi i faqës së IPKO”.

Dokumentacioni me kërkesat dhe kushtet e përgjithshme për ofertim mund të tërhiqen përmes kërkesës në emailin procurement@ipko.com, më 08 dhe 12 Korrik 2022.
Në rast të interesimit, ju mund ta dërgoni ofertën tuaj në adresën e poshtëshënuar, jo më vonë se 18.07.2022. Oferta duhet të jetë e futur në zarf/ambalazh sipas udhëzimeve të dokumentacionit me kushtet e përgjithshme për ofertim, dhe të shënohet qartë me titullin e qëllimit.

Sinqerisht,

IPKO Telecommunications
Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34
10,000 Prishtinë.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat