Ftesë për ofertim – Ridizajnimi i faqës së IPKO (IPKO website)

Vendi: Prishtinë, Kosovë
Ref.:    0087-11-22
Nga:    IPKO Telecommunications LLC

Titulli: Ftesë për ofertim – Ridisajnimi i faqës së IPKO (IPKO website)

Të nderuar,

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për “Ridisajnimi i faqës së IPKO”.

Dokumentacioni me kërkesat dhe kushtet e përgjithshme për ofertim mund të tërhiqen përmes kërkesës në emailin procurement@ipko.com, më 22, 23 dhe 24 Nëntor 2022. 

Në rast të interesimit, ju mund ta dërgoni ofertën tuaj në adresën e poshtëshënuar, jo më vonë se 06.12.2022. Oferta duhet të jetë e futur në zarf/ambalazh sipas udhëzimeve të dokumentacionit me kushtet e përgjithshme për ofertim, dhe të shënohet qartë me titullin e qëllimit.

 

IPKO Telecommunications                                                                                    
Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34
10000, Prishtinë.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp