Njoftim për publikim të aktivitetit “Request for Proposals to provide a Number Portability Administration Service for Kosovo”

webi

Njoftim për shtyrjen e afatit për pranimin e ofertave

Në vijim të Njoftimit për publikim të aktivitetit “Request for Proposals to provide a Number Portability Administration Service for Kosovo”, të publikuar në uebfaqen e ARKEP me dt. 05.06.2023 dhe pas kërkesës së palëve të interesuara, ju njoftojmë se është shtyrë afati për pranimim të ofertave dhe atë deri me 19 Korrik 2023, 14:00 PM.

Poashtu ju njoftojmë se edhe kërkesat për informacion dhe sqarime do të pranohen deri me dt. 25 Qershor 2023.

____________________________________________________________________________________________________

Njoftim për publikim të aktivitetit “Request for Proposals to provide a Number Portability Administration Service for Kosovo” 

Bazuar në Rregulloren për Bartshmërinë e Numrave nr. 58, neni 14.2, ky aktivitet publikohet nga ARKEP në emër të Operatorëve.

Personat e interesuar për të paraqitur propozimet këshillohen të dërgojnë një email në npc@arkep-rks.org, për të shprehur interesimin e tyre, sa më shpejt të jetë e mundur, para datës 20 Qershor 2023.

Kërkesat për informacione ose sqarime të mëtejshme nuk do të pranohen pas datës 20 Qershor 2023.

PROPOZIMET E KOMPLETUARA DO TË PRANOHEN JO MË VONË SE ME DT. 05 Korrik 2023, ORA 16:00.

Burimi i lajmit: Autoriteti Rregullativ i KomunikimeveElektronike dhe Postare (arkep-rks.org)

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp