IPKO edhe këtë verë për bashkëatdhetarët ofron pako të cilat i përmbushin të gjitha nevojat e komunikimit gjatë qëndrimit të tyre në vendlindje.

 

Benefitet që ofrojnë këto pako kanë validitet 30 ditë, ndërsa numri juaj do të ketë validitet 12 muaj, në mënyrë që ju të mos keni nevojë të ndërroni numrin sa herë që vizitoni vendlindjen.

Regjistro numrin brenda 48 orëve dhe fito 30 MIN, 30 SMS dhe 500MB.

Kontrollimi i gjendjes bëhet duke thirrur *115#.

Për ju që keni numra ekzistues, pako Diaspora 1 aktivizohet duke thirr në *115*1#, Diaspora 2 aktivizohet duke thirr në *115*2#, ndërsa Diaspora 3 aktivizohet duke thirr në *115*3#.

Gjatë vizitës tuaj në Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Turqi, Kroaci, Greqi dhe Serbi për ta përdorur internetin ju duhet që:

  1. Te Access Point Name; Name: Ipko dhe APN: Ipko
  2. Te Data ju duhet të keni aktive ‘Data Roaming’

Gjithashtu, ju duhet të lidheni me këta operatorë:

Pas shpenzimit të minutave, SMS-ve dhe MB-ve, ju mund të vazhdoni të komunikoni duke riaktivizuar pako tjetër pëndryshe do të aplikohen tarifat standarde.