Telefonia mobile

Pakot PLAN

Pakot PLAN, janë të dizajnuara duke pasur parasysh nevojat individuale për minuta, sms dhe internet mobil. Minutat me pakon PLAN mund t’i shfrytëzoni me të gjithë operatorët në Kosovë.

Më shumë
Më shumë

Komunikoni FALAS brenda ekipit!

Ekipet ju mundësojnë komunikim FALAS brenda biznesit tuaj dhe çmimet më të lira në treg për komunikim jashtë ekipit. Sa më i madh ekipi, aq më të lira çmimet për komunikim jashtë ekipit + mundësi për telefona mobil FALAS, për tërë ekipin!

Shih ekipet
Shih ekipet

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp