Ftesë për aplikim / ofertim

Datë: 18.01.2024

Vendi: Prishtinë, Kosovë

Ref:   0001-01-24 Furnizim dhe Instalim të gjeneratorit 1000 kVA

Nga:  IPKO Telecommunications LLC

Titulli: Ftesë për aplikim / ofertim

Të nderuar,

IPKO Telecommunications LLC, fton të gjitha kompanitë e interesuara për aplikim/ ofertim konkurues për “Furnizim dhe Instalim të gjeneratorit 1000 kVA”.

Të interesuarit mund ta pranojnë dokumentacionin me kushtet e përgjithshme për ofertim, duke na kontaktuar në email adresën tonë procurement@ipko.com, më së largu deri me datë: 23.01.2024. 

Sinqerisht,

IPKO Telecommunications                                                                                    

Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34

10000 Prishtinë.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp