Tashmë ka përfunduar shpërndarja e të gjitha pajisjeve mjekësore në gjithsej 20 (njëzet) njësi të pediatrisë, nëpër Qendrat Kryesore të Mjekësisë Familjare.

Bazuar në vizitat vjetore, vlerësohet se më shumë se 350 mijë fëmijë n; nivel vendi përfitojnë nga ky donacion (prej 150.000 mijë eurosh), i cili ka për qëllim të ndihmojë njësitë pediatrike me pajisjet dhe mjetet e domosdoshme të punës.

Ndër pajisjet e dhuruara janë: ultrazëra për shërbime pediatrike, Numërues Hematologjik, aparate biokimike, karrige stomatologjike me të gjitha pajisjet përcjellëse (full set), aparate 12 kanalëshe të EKG-së, Fetal Monitor për gjinekologji dhe maternitet, Hotler për matjen e gjakut, aparate oksigjeni, Defribilatorë, Spirometra dhe shumë pajisje të tjera.

Nisma “Ne qëndrojmë me fëmijët” ka filluar në Spitalin Rajonal të Prizrenit, për të vazhduar nëpër QKMF-të e komunave tjera si: Ferizaj, Obiliq, Skenderaj, Drenas, Gjakovë, Pejë, Gjilan, Graçanicë, Klinë, Istog, Suharekë, Rahovec, Junik, Ranillug, Podujevë, Vushtrri, Deçan, Malishevë dhe Mitrovicë

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?