IPKO ka përfunduar fazën e fundit të projektit për mbështetjen e institucioneve publike të cilat gjenden në zonat më të pazhvilluara rurale. Me një shumë prej 50 mijë eurosh, janë mbështetur 50 shkolla, çerdhe publike dhe ente të tjera arsimore, nga komuna të ndryshme të Kosovës.

Në secilin rast ku IPKO ka ndihmuar shkollat fillore publike, mbështetje të plotë për jetësimin e këtyre projekteve kanë dhënë edhe drejtoritë komunale të arsimit në këto qytete, personeli i shkollës, këshillet e prindërve dhe komuniteti, për çka edhe janë falënderuar drejtuesit lokal të këtyre institucioneve.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?