Mbani kontaktet – vetëm telefoni fikse!

Mbani kontaktet me shokët dhe familjen tuaj, me telefoninë fikse nga IPKO.

  • Instalimi dhe numri – FALAS
  • Parapagimi: 0 € – për 1 vit, me 1 € mbushje falas në llogarinë tuaj
  • Llogarinë mbusheni kur të doni dhe sa të doni.
Thirrjet Çmimet
 Në IPKO fiks  0 cent
Në IPKO mobil 5 cent
Në PTK 5 cent
Thirrjet drejt operatorëve tjerë mobil 7 cent

Rimbusheni llogarinë tuaj në çdo hap, në çdo kohë:

  • Prepaid
  • Mbusheni llogarinë tuaj sa të keni nevojë
  • Tek dyqanet IPKO
  • Tek distributorët e autorizuar, ku shihet shenja IPKOmat.

Kliko këtu për çmimet e thirrjeve ndërkombëtare.