Kontrolli prindëror është një shërbim nëpërmjet të cilit prindërit mund të bllokojnë çdo faqe interneti, e cila mund të jetë e rrezikshme për zhvillimin e fëmijës ose që mund të rrezikojë sigurinë. Ju mund të bllokoni tri nga nëntë kategori, si: lojëra, krim, dhunë, lojëra bixhozi, rrjete sociale etj.

Shërbimin mund të aktivizoni për të bllokuar qasjet në kategoritë e përzgjedhura në numër mobil dhe në internetin e shtëpisë suaj,  krejtësisht FALAS.

Shërbimi “Kontrolli Prindëror”, është i pari i këtij lloji dhe i vetmi në tregun Kosovar.

Për aktivizimin e këtij shërbimi vizitoni faqen këtu.

Shikoni videon në vazhdim për udhëzim si të aktivizoni shërbimin.