Pako PRO

sa svime!

Pako PRO je poslovni paket sa svime. On pokriva sve potrebe komuniciranja u vašoj frimi. Dakle, mobilna telefonija, Internet, Digitalna TV i fiskna telefonija sve na jednom mestu, uz samo jedan račun, i ne samo to! Paketom PRO vi takođe BESPLATNO dobijate pametni telefon.

Uz paket PRO, čija je cena od 25.40 evra nesečno (obuhvatajući i PDV), vi dobijate:

  • 10 mobilnih brojeva (minimum 1 od njih postpaid i devet prepaid) uz BESPLATNU komunikaciju među njima,
  • BESPLATNI pametan telefon;
  • Internet sa Wi-Fi ruterom uz brzinu i do 25Mbps,
  • Digitalnu televiziju: Porodični paket ili Premium paket,
  • Fiksnu telefoinju.

Odaberite jedan od 6 paketa PRO koji najviše odgovora vašim potrebama:

PRO BASICPRO STARTPRO EXTRAPRO EXTRA (HD)PRO ULTRAPRO ULTRA (HD)
Postpaid broj500min
500sms
1GB
600min
600sms
3GB
700min
700sms
1GB
800min
800sms
3GB
1000min
1000sms
3GB
1200min
1200sms
4GB
Prepaid brojeviBESPLATNA komunikacija
među njima
BESPLATNA komunikacija
među njima
BESPLATNA komunikacija
među njima
BESPLATNA komunikacija
među njima
BESPLATNA komunikacija
među njima
BESPLATNA komunikacija
među njima
Vrednost BESPLATNOG telefona*120.00€140.00€150.00€200.00€250.00€330.00€
InternetDo 20Mbps +
BESPLATAN WiFi ruter
Do 20Mbps +
BESPLATAN WiFi ruter
Do 20Mbps +
BESPLATAN WiFi ruter
Do 20Mbps +
BESPLATAN WiFi ruter
Do 20Mbps +
BESPLATAN WiFi ruter
Do 20Mbps +
BESPLATAN WiFi ruter
Paket Digitalne TV--Porodični paketPorodični paket HDPremium paketPremium paket HD
Fiksna telefonijaDaDaDaDaDaDa
Cena25.40€30.50€35.60€40.60€50.80€59.00€

U cene je uključen i PDV.

Uzmite paket pozivajući broj:

049 700 900

*U slučaju da potpišete ugovor na 24 meseca